Få hjælp på et misbrugscenter – for familiens skyld

12 april 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp på et misbrugscenter - for familiens skyld

Er du eller din ægtefælle kommet ud i et misbrug – det være sig af piller, alkohol, hårdestoffer eller måske gambling – er det vigtigt, at I søger professionel hjælp omgående. Dette ikke kun for den direkte misbrugsramtes skyld, men for hele familiens skyld. Ellers kan det have utroligt langsigtede konsekvenser, for voksne såvel som for børn.

Hvorfor bliver nogle mennesker misbrugere?

Et misbrug er i langt de fleste tilfælde afledt af en afhængighed, som både kan være psykisk og fysisk – for det meste faktisk begge dele på én gang. Afhængighed kan opstå i alle mennesker uanset alder, køn, uddannelse, social status eller indkomst. Meget tyder dog på, at nogle mennesker er mere disponeret for at udvikle et afhængigheds betinget misbrug end andre. Dette har intet at gøre med, at disse mennesker skulle have en særlig svag karakter, eller mangle evnen til selvbeherskelse – der er simpelt hen lokaliseret et gen, som koder for afhængighed, hvilket gør mennesker med denne genetiske disposition særligt udsatte.

Der ud over tyder meget på, at mennesker, som er vokset op i hjem hvor en af – eller begge – forældrene var ramt af misbrug, vil have større tilbøjelighed til selv at udvikle et misbrug som for eksempel alkoholisme senere hen i livet. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af genetisk ophav og så de familie dynamikker, man som barn blev udsat for. Det er således vigtigt, at misbrugsramte familier modtager behandling som helhed, og at det ikke kun er misbrugeren som behandles.

Behandlingscenter Stien kan du og din familie få hjælp til terapi, som kan styrke familiens sammenhold og sammenhængskraft. Dette behandlingsforløb afvikles sideløbende med den egentlige afvænning, således at I alle sammen bliver helbredt på samme tid, og familien får styrken og redskaberne til at fortsætte helingen efter endt behandling. Læs mere om afvænning med tilhørende familieforløb på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder

24 september 2015

hej